Split Lock Washer, Heavy, Thru Hardened, Plain (Inch)